Получите бесплатную консультацию
юриста по телефонам прямо сейчас:
Москва
Санкт-Петербург
Остальные регионы
| | Гражданское право

Отримання довідки про банкрутство

Використання відомостей, що підтверджують відсутність ініційованої процедури банкрутства стосовно юридичної особи

Організація, яка давно і успішно здійснює свою діяльність на ринку, як правило, добре знайома своїм партнерам, постачальникам і клієнтам, які мають позитивну думку про її репутації і фінансової дисципліни щодо взятих на себе зобовязань.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:
+7 (499) 938 42 63 (Москва)
+7 (812) 467 32 84 (Санкт-Петербург)
8 (800) 350 10 92 (Остальные регионы)
Это быстро и бесплатно!

Однак в разі, коли організація планує вступити в велику угоду з підприємством, яке раніше не було її партнером, не зайвим буде уважно ознайомитися з фінансовими можливостями даного підприємства. Зокрема, слід переконатися, чи не допущені цією організацією випадки неспроможності щодо прийнятих на себе фінансових зобовязань. Можливо, вони були настільки суттєвими, що в даний момент щодо цього підприємства ініційована процедура банкрутства. В цьому випадку особі, зацікавленій в отриманні цієї інформації і її документального підтвердження, федеральними органами, що відповідають за порядок здійснення такої процедури, може бути надана довідка про банкрутство.

Крім того, упевнитися, чи не є установа банкрутом, може знадобитися в цілому ряді інших ситуацій. Наприклад, Федеральний закон № 44-ФЗ від 5 квітня 2013 року "Про контрактну систему у сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб" встановлює до підприємства, яке претендує на отримання федерального або муніципального замовлення, вимога про те, щоб в щодо нього не була ініційована процедура банкрутства. У свою чергу, для підтвердження цієї інформації організації, що претендує на укладення контракту, буде потрібно надати відповідні документи. Крім того, документ, що підтверджує непроведення процедури банкрутства щодо конкретної комерційної організації, може знадобитися і в інших випадках.

Джерела інформації про непроведення процедури банкрутства щодо конкретної організації

Таким чином, організації, яка зіткнулася з необхідністю підтвердити відсутність банкрутства, необхідно отримати відповідний документ в реєструючих органах. Збираючись отримати цей документ, слід памятати, що, відповідно до постанови Уряду Російської Федерації № 438 від 19 червня 2002 року "Про Єдиний державний реєстр юридичних осіб", ця інформаційна база даних є федеральним ресурсом відомостей, який, таким чином, відображає найбільш повну інформацію про всіх діючих на території Російської Федерації організаціях. Відповідно до зазначеного нормативно-правовим актом, дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб (ЕГРЮЛ) вносяться Федеральною податковою службою Російської Федерації, що забезпечує їх достовірність.

Стаття 62 Цивільного кодексу Російської Федерації зобовязує засновника або засновників будь-якого підприємства, стосовно якої прийнято рішення про ліквідацію, негайно повідомляти про це в реєструючий орган. При цьому не має істотного значення, на якому з трьох можливих підстав, передбачених чинним законодавством, здійснюється ліквідація компанії: за рішенням судового органу, за рішенням засновника або засновників або в звязку з її неспроможністю щодо виконання взятих на себе фінансових зобовязань, тобто банкрутством підприємства. Такий механізм оновлення інформації в Єдиному реєстрі діючих компаній забезпечує актуальність його даних на кожен поточний момент.

Відповідно, саме ці відомості можуть стати основою для формування документа, що підтверджує відсутність процедури банкрутства, ініційованої щодо даної компанії. Так, при здійсненні процедури реєстрації комерційної компанії, відповідно до постанови Уряду Російської Федерації № 438 від 19 червня 2002 року "Про Єдиний державний реєстр юридичних осіб", реєструючий орган зобовязаний не пізніше ніж на наступний робочий день направити зареєстрованої компанії виписку з реєстру, що підтверджує її внесення в інформаційну базу.

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та довідка про відсутність банкрутства

Однак слід мати на увазі, що власне ця виписка містить лише відомості, внесені до Єдиного реєстру комерційних організацій. Зокрема, до них відносяться повне найменування організації і її скорочена назва в разі, якщо така є, її організаційно-правова форма, адреса, за якою знаходиться дане комерційне підприємство, розмір сформованого при створенні компанії статутного капіталу і багато інших відомостей. Зокрема, додаток № 2 до Правил ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, встановленого постановою Уряду Російської Федерації № 438 від 19 червня 2002 року "Про Єдиний державний реєстр юридичних осіб", передбачає 17 пунктів, які підлягають внесенню до інформаційної бази в якості обовязкових відомостей про даній установі або підприємстві.

При цьому пункт 20 Правил ведення Єдиного реєстру юридичних осіб та надання містяться в ньому відомостей, затверджених постановою Уряду Російської Федерації № 438 від 19 червня 2002 року "Про Єдиний державний реєстр юридичних осіб", визначає, що, в разі відсутності будь-яких відомостей про конкретному комерційному підприємстві, щодо якої було зроблено запит, реєструючий орган повинен видати відповідну довідку.

Зокрема, якщо цікавить заявника установа було визнано неспроможним, заявнику буде надано зразок документа, що представляє собою довідку про банкрутство.

При наявності відповідної процедури, ініційованої щодо даної комерційної компанії, заявник отримає довідку про відсутність неспроможності компанії, тобто її банкрутства.

Терміни, протягом якого реєструючі органи повинні надати довідку про непроведення процедури банкрутства, і вартість її надання

Здійснити запит зразка документа, що представляє собою необхідну довідку, може як саме підприємство, внесене в єдину інформаційну базу, яка зацікавлена в отриманні такого документа, наприклад, для участі в конкурсі на укладення муніципального або іншого подібного контракту, так і інші особи, які бажають отримати інформацію про цю організацію. Пункт 21 зазначених Правил ведення Єдиного реєстру юридичних осіб та надання містяться в ньому відомостей передбачає можливість термінового отримання особою, яка подала заяву про надання інформації, зразки цієї довідки не пізніше ніж на наступний робочий день після подачі такого запиту. Крім того, той же пункт зазначеного нормативно-правового акту визначає, що в звичайному випадку необхідний зразок довідки повинен бути наданий особі, яка зробила запит, в термін, що не перевищує пяти днів.

Вартість видачі зразка такого документа визначається пунктом 23 Правил ведення Єдиного реєстру комерційних компаній і надання містяться в ньому відомостей. Він, зокрема, встановлює, що кожен документ, що надається на запит заявника, обійдеться останньому в 200 рублів в разі його виготовлення в звичайний термін, встановлений законом. При цьому в разі, якщо яка звернулася потрібно терміново отримати необхідні документи, він може зробити це вже на наступний робочий день після подачі запиту, проте заплатити за таку послугу доведеться вже 400 рублів.

Что такое справка о банкротстве, где её получить, как составить и, чем она полезна

Справка о банкротстве — условное название документа, подтверждающего или опровергающего процедуру банкротства указанного субъекта. Такой документ может стать гарантом доверия к контрагенту или рычагом воздействия на кредиторов.

Единой формы справки не существует. Закон ничего не говорит о документе с таким названием, и пишется он в произвольной форме или по аналогии. Важно лишь то, какими доказательствами он сопровождается.

Куда обращаться за справкой о банкротстве и где посмотреть образец?

Как уже было сказано выше утверждённой формы документа не существует. Произвольная форма базируется на обычае включения нужных реквизитов, тогда как по аналогии права можно использовать образец другой справки.

Озаботившись стратегическими предприятиями, в 2009 году государство дало образец гарантий для них в Приказе Росреестра № 23. Можно воспользоваться образцом из приказа или сделать справку в произвольной форме. Важно учесть нюансы.

В России нет департамента несостоятельности, а соответствующий комитет г. Москвы упразднён в 2007 году. Однако кредиторы и контрагенты бизнеса требуют гарантий платёжеспособности предприятия. Понятие банкротства и несостоятельности подробно разъясняются в предыдущей статье.

Обратиться в органы регистрации — первое, что приходит на ум заинтересованным лицам. Налоговая служба уполномочена давать выписки из единых реестров лиц-налогоплательщиков — ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Выписки содержат полные сведения о субъекте, выдаются всем заинтересованным лицам и составляются на основе:

 1. Федерального закона № 129 «О государственной регистрации юрлиц и предпринимателей» от 08.08.2001;
 2. Постановления Правительства № 462 «О размере платы за предоставление сведений» от 19.05.2014.

Согласно указанному Постановлению Правительства, предприятие получает выписку о себе самом бесплатно. Прочим лицам необходимо уплатить госпошлину:

 • 200 рублей — при обычном порядке составления выписки в течение нескольких дней;
 • 400 рублей — если выписку требуют срочно, чтобы получить уже на следующий день.

Сама по себе выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП — ещё не справка, свидетельствующая о банкротстве. Она содержит весь спектр информации о субъекте, но должна сопровождаться произвольно составленным документом. Выписка является основанием и прикладывается к справке.

Суд направляет в ФНС определение об окончании банкротства, и налоговая вносит изменения в реестр. Изменения отражаются на содержании выписки.

Возникла проблема? Позвоните нашему юристу:

Москва и Московская область: +7 (499) 350-97-43 (звонок бесплатен)

Санкт-Петербург и Лен.область: +7 (812) 309-93-24

Справка об отсутствии процедуры

Что делать, если требуется справка об отсутствии производства по делу о несостоятельности? Вплоть до 2013 года существовала успешная практика обращения за такой справкой в Арбитражный суд. Однако с Постановления Пленума ВАС РФ № 100 от 25.12.2013 г. суды отказываются давать подтверждение отсутствия производства по банкротству.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:
+7 (499) 938 42 63 (Москва)
+7 (812) 467 32 84 (Санкт-Петербург)
8 (800) 350 10 92 (Остальные регионы)
Это быстро и бесплатно!

Теперь, чтобы подтвердить платёжеспособность предприятия, согласно ст. 20 акта № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в РФ», достаточно распечатки страницы сайта:

 1. Федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) — единой базы данных о несостоятельности в сети. Как работать с реестром сведений о банкротстве, читайте здесь.
 2. Картотеки арбитражных дел (КАД) — федерального арбитражного ресурса в сети Интернет.

Сказано, что на приложенной копии страницы сайта должно быть видно наименование предприятия и выдачу базы по нему.

Картотека содержит решения по делам о банкротстве из Банка решений арбитражных судов (БРАС), тогда как ЕФРСБ имеет данные о текущем состоянии субъекта.

Все эти сведения предоставляются бесплатно. Заполняются базы по обязанности арбитражных управляющих и судов регулярно. Управляющие платят из собственных средств за внесение данных, что компенсируется уплатой издержек банкротом.

Какую информацию включить в справку?

Справка составляется как документ, указывающий на основания считать лицо банкротом или платёжеспособным субъектом. Основаниями могут служить другие документы:

 • выписки по субъекту от налоговой службы;
 • копии прочих документов по предприятию из ИФНС;
 • копии страниц сайтов КАД и ЕФРСБ;
 • письма ИФНС об отсутствии запрошенных сведений;
 • выпуски газеты «Коммерсантъ» с данными о банкротстве.

В произвольной форме даётся ссылка на банкротство или платёжеспособность лица на основе приложенных доказательств: «Указанная справка подтверждает, что на момент её составления предприятие…».

В справке даются исчерпывающие реквизиты лица из общего принципа составления гражданских документов:

 1. сокращённое и полное название предприятия;
 2. организационная форма (ОКОПФ);
 3. коды регистрации (ОГРН, ОГРНИП, ОКПО);
 4. дата регистрации и адрес регистрации;
 5. ФИО собственников и руководителей;
 6. уставный капитал;
 7. правопреемники субъекта.

Альтернативой выступает электронное подтверждение запрошенных сведений из ФНС, однако, оно более дорогостоящее:

 • 50 тысяч рублей — одиночное подтверждение сведений с электронной подписью госоргана;
 • 150 тысяч рублей — годовая услуга с неограниченным подтверждением сведений;
 • 5 тысяч рублей — подтверждение последних изменений (недавнее банкротство).

Способ следует выбирать, исходя из того, кто требует гарантий от предприятия. Это могут быть различные субъекты отношений.

Кому может понадобиться документ?

Поскольку ряд процедур банкротства компании, назначаемых судом, приостанавливает исполнение обязательств, кредиторов всегда интересует, имеет ли должник законные основания не платить или имеет место их отсутствие.

Прямые кредиторы наиболее заинтересованы в точном установлении статуса их партнёра, поэтому чаще сами обращаются за выписками и сведениями в реестры. Что включают в себя сведения о банкротах, смотрите тут.

Кроме прямых кредиторов, обычно имеется ряд контрагентов, таких как поставщики и застройщики, желающих получить гарантии. Справка о платёжеспособности развеет их сомнения и даст понять, что речь идёт не о фирме-однодневке.

За несостоятельностью предприятия следят и госорганы, но не все из них получают сведения напрямую, а значит, и они могут требовать справку. Различные внебюджетные фонды, муниципальные власти и т.д.

Суд также может быть заинтересован в получении справки от ответчика, чтобы приостановить процедуру банкротства или не начинать её, если заявленные истцом сведения неактуальны.

В итоге получение справки о банкротстве в интересах и самого субъекта деятельности, если этим он подтверждает какие-то факты на определённую дату. Это может быть важно, чтобы избежать начисления излишних неустоек при банкротстве, или для устойчивого престижа.

Так общий перечень заинтересованных в документе лиц приобретает вид:

 • кредиторы;
 • контрагенты;
 • государственные образования и власти;
 • суды;
 • хозяйствующий субъект.

Дополнительная информация о получении справки об отсутствии в реестре недобросовестных в этом видео:

Справка, указывающая на банкротство — инструмент для дачи гарантий или объяснений поступков субъекта отношений, способный защитить от необоснованных претензий и подозрений.

В разделе Банкротство вы найдёте дополнительную информацию по данной теме.

Бесплатная юридическая поддержка по телефонам:

Москва и Московская область: +7 (499) 350-97-43 (звонок бесплатен)

Санкт-Петербург и Лен.область: +7 (812) 309-93-24

Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статье могла устареть!

Отримання довідки про банкрутство

Сьогодні видачею довідок, виписок і витягів про банкрутство в Україні займається Головне управління Юстиції столиці, а для того щоб їх отримати, замовник повинен надати управлінню оригінал заяви і довіреність на співробітника в разі звернення до спеціалізованої фірми. Ціна послуги визначається термінами виготовлення.

Уповноважений Мін’юстом України орган займається видачею витягів про банкрутство. Цей документ роздруковується на госбланке, на ньому присутні водяні та інші спеціальні захисні знаки. Для оформлення слід надати в органи повну інформацію про назву юридичної особи, місце реєстрації та унікальний код з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:
+7 (499) 938 42 63 (Москва)
+7 (812) 467 32 84 (Санкт-Петербург)
8 (800) 350 10 92 (Остальные регионы)
Это быстро и бесплатно!

Довідка про відсутність справи про банкрутство – документ встановленого зразка, який підтверджує факт того, що не ведеться розгляд судочинства і організація не є банкрутом на дату звернення. Вона може знадобитися в тендерних торгах згідно з українським законодавством.

Як замовити довідку про банкрутство

Довідка про банкрутство може бути замовлена через інтернет, для цього пропонується заповнити форму заявки або відіслати відповідний запит на скриньку електронної пошти. У заяві слід вказати юридичну назву підприємства згідно зі свідоцтвом про реєстрацію юрособи, контактний телефон, а також назву необхідного документа.

Слід зауважити, що довідка видається згідно з письмовою заявою клієнта територіальним органом Держдепартаменту, який займається розглядом питань банкрутства. Цей документ оформляється на державному бланку і завіряється печаткою територіального органу. В даний час такі довідки видає виключно Міністерство Юстиції України, так як агентство з питань банкрутства ліквідовано.

Що необхідно для отримання довідки про банкрутство

Відповідно до українських законів довідка про банкрутство видається протягом 10 календарних днів з моменту подачі заяви від замовника. При необхідності існує прискорена процедура отримання довідки, але вартість послуги більше.

Отримати документ можна надавши таку документацію, а саме повне найменування юридичної особи або фізичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності, точну адресу і місце розташування підприємства, а також код ЄДРПОУ або ідентифікаційний код.

Для чого потрібна довідка про банкрутство

Довідка про банкрутство може знадобитися в наступних випадках: для участі в торгах, при судочинстві в господарському або адміністративному суді, а також при здійсненні операцій і підписання контрактів на запит від контрагентів.

Відповідно до Закону України для проведення тендерів і участі в торгах, учасники в обов’язковому порядку повинні підтвердити факт того, щоб вони платоспроможні і не є банкрутами. В умовах нестабільної ситуації в країні сьогодні багато контрагентів намагаються убезпечити себе від ризику, тому при укладанні договорів вимагають від підприємства довідку, яка підтверджує, що проти нього не ведеться провадження про банкрутство.

Для того щоб заощадити час і зусилля, можна звернутися в спеціалізовану компанію, яка пропонує послуги з оформлення довідок, витягів про банкрутство. Досвідчені та кваліфіковані фахівці в максимально короткий термін відправлять всю необхідну документацію і отримають потрібний документ. При цьому замовнику не потрібно самостійно заповнювати дані, стояти в чергах і виправляти можливі помилки при заповненні форми заяви. Зручний сервіс дозволяє замовити і отримати довідку, перебуваючи вдома або в офісі.

Справка о банкротстве

Любому хозяйствующему субъекту могут понадобиться документы, удостоверяющие о степени надежности его экономической деятельности. Справка о банкротстве входит в их число.

Она должна содержать все необходимые сведения официально подтверждающие, что на дату выдачи субъект не привлекался к арбитражному суду в качестве лица, признаваемого банкротом.

Предназначение документа

Справка об отсутствии дела составляется на основе зафиксированных в информационной базе Единого государственного реестра юридических лиц. Она свидетельствует о платежеспособности юридического лица, вступающего в гражданский оборот для реализации своей цели в получении прибыли.

Она может быть представлена в инстанциях в зависимости от целей, ради чего субъект ее приобрел:

 • в арбитраж при рассмотрении судебных дел;
 • для заключения сделок, если справку потребует контрагент;
 • при подаче заявлений на участие в конкурсных аукционах или тендерах;
 • в государственные органы для осуществления государственных закупок;
 • для открытия счета в банк, чтобы подтвердить полномочия руководителя предприятия, удостоверить другие сведения о нем;
 • совершения сделок с недвижимости;
 • при заверке документации в нотариальной конторе для удостоверения правомочий руководителя.

Законодательными актами установлены требования, допускающие предприятия к участию в торгах. Обычно конкурсные комиссии просят представить справку, содержащую о наличии или отсутствии в отношении к лицу, подающему заявку на участие, процедуры банкротства

Какие сведение содержит справка о банкротстве?

Официального документа, который подтверждает отсутствие у хозяйствующего субъекта признаков несостоятельности, в РФ на практике не существует.

Он составляется на основе сведений, содержащихся в документации ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Также можно использовать информацию, находящуюся на сайте арбитражного суда соответствующего субъекта, ведущего производственную деятельность в Российской Федерации. Одновременно с тем существует действующий нормативный акт, а именно приказ Росреестра, испущенный в мае 2009 года.

В нем указывается необходимость исполнения постановлений относительно выдачи сведений, принятых правительством. Также утверждена форма справки, удостоверяющего о не возбуждении дела по несостоятельности принципала и не применена процедура в порядке, которое было установлено законодательством РФ. Государственного департамента, занимающегося проблемами банкротства, тоже не существует.

Справка формируется на основе сведений, которые были занесены в ведомость ЕГРЮЛ.

Когда уходят в декретный отпуск в России? Расскажет статья.

В содержание справки указывается информация, которая характеризует конкретный субъект:

 • официальное наименование предприятия в полном и сокращенном виде;
 • принятая при открытии юридического лица организационно-правовая форма;
 • год и способ его образования;
 • информация об учредителях, их личных данных;
 • юридический адрес, по которому оно расположено, контактные номера телефонов;
 • форма и виды производственной деятельности;
 • размер уставного фонда;
 • для физических лиц, ведущих предпринимательскую деятельность — идентификационный код, для юридических лиц — регистрационный номер, полученный при регистрации в государственном реестре;
 • внесенные в него изменения;
 • код по виду экономической деятельности соответствующий общему классификатору по Федерации;
 • информация о правопреемниках, если таковые существуют;
 • личные данные лица, уполномоченного осуществлять деятельность от имени юрлица.

При этом сведения, носящие открытый характер и предназначенные для всеобщего пользования могут выдаваться всем лицам вне зависимости от мотиваций. Сведения с ограниченным доступом предоставляются согласно указаниям федерального закона.

Если каких-либо сведений не окажется или не были внесены изменения, то регистрирующий орган согласно правилам, по которым ведется делопроизводство ЕГРЮЛ, выдает соответствующую справку.

Кто может запрашивать?

Кредиторы

Финансовое состояние юридического лица зачастую интересует кредиторов, которые собираются вступать с ним во взаимоотношения. Также их волнует вопрос о том, имело ли место состояние банкротства. Некоторые кредиторы заблаговременно делают запрос, чтобы получить необходимые сведения о своем дебиторы, его способности производить платеж.

Все сведения и копия документов юридического лица предоставляются кредиторам налоговыми службами по его месторасположению.

Справка со сведениями может быть представлена в нескольких экземплярах, по желанию кредитора. Запрос кредитора подлежит рассмотрению в порядке и сроки, утвержденные нормами законодательства.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:
+7 (499) 938 42 63 (Москва)
+7 (812) 467 32 84 (Санкт-Петербург)
8 (800) 350 10 92 (Остальные регионы)
Это быстро и бесплатно!

Справка содержит официальные данные по интересующемуся лицу, включая его реквизиты. Если информация касается юридического лица, расположенного вне территории данного района, где расположен орган, то указывается наименование и адрес соответствующей службы по регистрации, куда необходимо послать запрос.

Кредиторам справка необходима для того, чтобы обезопасить себя от непредвиденных ситуаций.

К преследуемым ими основополагающим целям, относятся:

 • снижение риска, связанного с образованием дебиторской задолженности;
 • ослабление вероятных неудач, сопровождающих заключение сделок с не внушающими достаточного доверия партнерами, компаниями, причисленными к «однодневкам», с поставщиками, небрежно относящимися к своей работе»;
 • обеспечение своей компании безопасности, повышение имиджа и правового положения.

Госучреждения

Для решения вопросов, связанных с заключением договора о сотрудничестве с конкретным субъектом, в регистрирующий орган могут обратиться государственные органы федерального или местного значения для получения сведений о нем. В запросе указывается причина, по которой заявитель обращается в регистрирующий орган.

 • представители государственной власти, региональные, районные и муниципальные органы;
 • судебные организации;
 • социальные внебюджетные фонды.

Справка выдается на общих основаниях в установленном порядке. Она содержит официальные данные, информацию о реальном финансовом состоянии юрлица, о его платежеспособности, о не привлечении к делу по банкротству. Также в нем отмечается соответствие или несоответствие сведений, которые изложены в запросе с информацией указанной в реестре.

В некоторых случаях запрос производит государственный заказчик или уполномоченный орган, занимающийся проведением тендера или торги на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Его деятельность осуществляется согласно указаниям Федерального закона, регулирующего размещение заказов, предназначенных для удовлетворения государственных или муниципальных нужд.

Смотрите видео, как найти сведения в реестре недобросовестных поставщиков

Собственник и руководитель предприятия

Порядок предоставления справки со сведениями об отсутствии банкротства хозяйствующему субъекту регулируется Федеральным законом, который рассматривает порядок обращения граждан Федерации.

Он получает справку удостоверяющую, что против него не возбуждалось дело о банкротстве.

В частности в ней приводятся следующие данные:

 • полное или сокращенное наименование предприятия;
 • ОГРН – номер, присвоенный регистрирующим органом;
 • ИНН – номер, соответствующий цифровому коду налогоплательщика, выдаваемый в налоговой службе;
 • юридический адрес, по фактическому местоположению;
 • сведения о состоянии экономической деятельности, финансовой состоятельности, наличии активов и их количестве, имеющихся основных производственных мощностей;
 • сведения о том, кем является заявитель в юридическом лице – учредителем или участником, уполномоченным лицом, обладающем правом осуществлять деятельность без оформления доверенности представляющим интересы юридического лица с отметкой о его занимаемой должности;
 • официальные данные налоговой службы, где зарегистрировано юридическое лицо.

Вот так выглядит справка об отсутствии дела о банкротстве:

Где получить справку о банкротстве?

Правила ведения документооборота Единого государственного реестра, предназначенного для юридических лиц, утверждают нормы, порядок осуществления запроса об отсутствии процедуры банкротства, по которому возможно получить справку. В нем разъясняется порядок выдачи информации о конкретном субъекте хозяйствования, устанавливается размер платы за услуги.

Получить вышеуказанную справку можно, обратившись в Госдепартамент по проблемам банкротства.

Отсутствие дела о банкротстве также может подтвердить Арбитражный суд, куда следует обратиться с запросом.

Сведения и документы предоставляются в качестве:

 • выписки из ведомости, содержащей сведения о юрлицах в ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
 • копии документов, находящихся на хранении в их архиве;
 • справки об отсутствии информации, которая была запрошена. Она подлежит к выдаче в том случае, если нет сведений в реестре о юрлице или нет возможности установить его существование.

Перечисленные документы могут быть представлены заинтересованным лицам, обратившимся с запросом в территориальный орган налоговой службы по постоянному местоположению юридического лица, где оно зарегистрировано.

Однако если его государственная регистрация была осуществлена в особом порядке, запрос можно направить в Управление Федеральной службы России, например, если речь идет о кредитных образованиях. Он составляется в произвольной форме.

 • наименование конкретного юридического лица в полном или сокращенном виде, его ОГРН или ИНН;
 • личные данные физического лица, имеющего статус индивидуального предпринимателя, его ОГРНИП или ИНН.

Он направляется почтовым переводом в виде заказного письма с уведомлением, но можно подать его лично. Также запрос делается с помощью веб-серверов в электронном виде посредством сети Интернет.

Увольнение совместителя при приёме на работу основного работника не требует особых процедур. Узнайте, что следует сделать.

Как закрыть ООО с долгами? Смотрите эту публикацию.

Приказ, испущенный в марте 2009 года Федеральной налоговой службы, который зарегистрировало министерство юстиции, устанавливает порядок выдачи сведений на электронном носителе. В соответствии с данным законом сформирована информационная база, содержащая информацию о производственной деятельности предприятий по всей территории страны.

Версии справок в электронном виде предоставляются:

 • бесплатно — органам государственной власти, администрации местного самоуправления и Центральному банку Российской Федерации;
 • платно – хозяйствующим субъектам, выступающим в качестве юридических и физических лиц и осуществляемым производственную деятельность.

Справка подписывается руководителем налоговой службы или другим должностным лицом, имеющим на то полномочия. Подпись подтверждается гербовой печатью службы.

Стоимость и сроки

Срок предоставления документа в органы государственной власти, местного самоуправления, судебные учреждения, во внебюджетные фонды составляет пять дней. Он отсчитывается со дня, когда был получен запрос территориальным органом налоговой службы.

Стоимость предоставления услуги по выдаче справки о банкротстве составляет 200 рублей за каждый предоставленный документ. К запросу необходимо приложить квитанцию об уплате государственной пошлины.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:
+7 (499) 938 42 63 (Москва)
+7 (812) 467 32 84 (Санкт-Петербург)
8 (800) 350 10 92 (Остальные регионы)
Это быстро и бесплатно!

Если справка понадобилась срочно, то процедура получения может быть ускорена. В таком случае ее можно заполучить на следующий рабочий день после того, как был сделан запрос. Но ее стоимость за срочность услуги повысится в два раза и составит 400 рублей.

Стоимость услуги за одноразовое предоставление сведений, которые находятся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП в электронном варианте составляет 50 тыс. рублей, за единовременное предоставление сведений по новым измененным данным – 5 тыс. рублей, за абонентское обслуживание оператором сайта в течение года – 150 тыс. рублей. Данное положение узаконено постановлением Правительства РФ, изданного и принятого на исполнение в декабре 2005 года за номером 760.

Полученная справка о банкротстве или наоборот, отсутствии дела о несостоятельности, позволяет предприятию участвовать в коммерческих процессах в качестве полноценного субъекта. Роль его будет зависеть именно от указанных в документе сведениях.

Витяг та довідка про банкрутство в Києві

Допомога в отриманні довідки про відсутність справи про банкрутство

Довідка про відсутність справи про банкрутство є документом, який підтверджує, що на момент його видачі щодо особи (юридичної чи фізичної - бізнесмена) не відбувається процес банкрутства, тобто особа не визнана банкрутом і не проходить процедуру в результаті якої його визнають банкрутом. Дана довідка може знадобитися вам в суді, в певних процесах виходячи з вимог контрагента або для прийняття участі в конкурсах, торгах, тендерах і держзакупівлі.

Раніше довідка про банкрутство видавалася органами Державного департаменту з питань банкрутства за місцем реєстрації вашої компанії, після отримання письмового запиту від заявника. Довідка про відсутність справи про банкрутство видається на спеціальному бланку з печаткою державного органу з питань банкрутства.

Ключові відмінності між довідками

Довідка про банкрутство — цей документ можна отримати в Головному управлінні Юстиції в місті Києві, він актуальний тільки для київських суб’єктів підприємницькоїдіяльності.

Для отримання довідки від заявника необхідні:

Витяг про банкрутство — можна отримати в уповноваженому органі Міністерства юстиції України. Витяг видається з голограмою і водяними знаками на спеціальному бланку суворої звітності.

Для отримання витягу від вас необхідні наступні дані:

 • назва компанії, яка вказана в свідоцтві про реєстрацію;
 • код ЄДРПОУ;
 • населений пункт, в якому зареєстрована ваша організація.

Міністерство юстиції України включило в свої обов’язки видавати дані довідки та витяги після того, як було ліквідовано агентство з питань банкрутства. Сьогодні довідка про відсутність банкрутства є обов’язковою для участі в тендері і видається вона тільки ресурсним центром Міністерства юстиції України.

Процес замовлення довідки про банкрутство:

Для замовлення скористайтеся формою вище або відправте запит на нашу e-mail адресу office@edr.com.ua з наступними даними:

 • назва вашої компанії (повна, без скорочень);
 • тип необхідної вам довідки (довідка або витяг);
 • номер телефону для зв'язку (бажано мобільний)

Документи необхідні для отримання довідки

 • Довідка про банкрутство
 • Витяг про банкрутство

Довідка про банкрутство

Витяг про банкрутство

Наша компанія може допомогти вам у вирішенні питання про отримання цієї довідки в терміновому порядку – на протязі одного робочого дня, незважаючи на те, що згідно з українським законодавством, термін оформлення даної довідки становить до 10 календарних днів з моменту подачі запиту.

Існують ситуації, коли за релігійними переконаннями фізична особа не має ідентифікаційного коду, в подібному випадку слід надати копію сторінок паспорта з відміткою від компетентних органів про відмову в отримання ІПН.

В яких випадках може знадобитися довідка про відсутність банкрутства

 • в судових процесах.
 • участь в тендері.
 • при укладенні угод виходячи із запитів контрагентів.

Для чого потрібна довідка про відсутність справи про банкрутство?

В основному цей документ потрібен для участі в процедурі державних закупівель, а саме, згідно ст.17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» — замовник зобов’язаний відкинути пропозицію конкурсних торгів учасника який оголошений банкрутом, або якщо до нього відкрито справу про банкрутство.

Тому всі органи, що здійснюють проведення тендерів, вимагають від учасників вищезазначену довідку.

Термін дії довідки про банкрутство вказується в документації конкурсних торгів, довідка видається за станом на конкретну дату.

Наша компанія пропонує вам послуги кваліфікованих фахівців по повному супроводу та оформленню тендерів в м. Київ.

Рекомендуем посмотреть:

Заявление о фальсификации доказательств в арбитражном процессе образец

Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции

Кто платит госпошлину при продаже недвижимости продавец или покупатель

Заявление о возобновлении исполнительного производства образец

Договор купли продажи оборудования между физическими лицами